Comunicare - Anunt Achizitie Robot de taiere sticla

10/14/2021
de catre Echipa Farest

Nr. inregistrare 38 /02-11-2021

COMUNICARE

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de furnizare produse - „Robot de taiere sticla”, contractul a fost atribuit operatorului economic LISEC ROMANIA S.R.L., avand suma de 356.500 euro, fara TVA.

-------------

Nr. Inregistrare 23 /14.10.2021

Informatii generale privind solicitantul:

FAR EST WINDOWS SRL , cu sediul in Sector 6, Bucuresti, Bd. Timisoara, Nr.103-111, in cadrul Complex Comercial Bucuresti Construct, Corp Cladire B, Identifica nr. B1 , e-mail: oficce@farest.ro

ANUNT

SC FAR EST WINDOWS SRL organizeaza procedura de achizitie pentru ACHIZITIE ACTIVE CORPORALE –

Robot de taiere sticla, in cadrul proiectului „Extinderea capacitatii de productie de tamplarie PVC cu geam termoizolant ”, proiect care s-a depus spre finantare prin Schema de ajutor de stat elaborata in baza Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instruire a unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza conform procedurii interne a SC FAR EST WINDOWS SRL. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico- economic, aplicabil tuturor ofertelor care indeplinesc cerintele minime de calificare prevazute in documentatia de ofertare.

Locul de livrare: in Sat Domnesti, Comuna Domnesti, Soseaua de Centura DJ100A, judetul Ilfov.

Contractul de furnizare echipamente, ce urmeaza a fi atribuit, are o valoare estimata a achizitiei de 356.500 euro (fara TVA), pretul nu se poate ajusta.

Data limita de depunere a ofertelor: 22.10.2021, ora 1500

Adresa la care se transmite oferta: FAR EST WINDOWS SRL , punct de lucru in Sat Domnesti, Comuna Domnesti, Soseaua de Centura DJ100A.

Ofertele se vor depune intr-un exemplar original, personal, la registratura solicitantului sau se vor transmite prin posta/curier intr-un plic sigilat la adresa: Sat Domnesti, Comuna Domnesti, Soseaua de Centura DJ100A.

Documentatia de ofertare poate fi solocitata la adresa de email: [email protected] sau la punctul de lucru al solicitantului: FAR EST WINDOWS SRL, cu adresa in Sat Domnesti, Comuna Domnesti, Soseaua de Centura DJ100A, judetul Ilfov.

Persoana de contact: ZAMFIR CRISTIAN CATALIN – Administrator

Program: L-V 8-21 si S-D 9-21 Sunati: 0722.521.521 Mesaj: Whatsapp